Frequently Asked Questions (FAQ)

FAQ to Users   1. Are they going to pay for a subscription in the coming months? No, you can use the basic features for free forever. We will release advanced features from time to time in the future. You can decide to choose to buy an advance feature or not.   2. Sellers are using only […]

Neo Giá P.2: 2 Nguyên Tắc Xây Dựng Chiến Lược Giá Bằng Thủ THuật Neo Giá

  ⚓️💸 Bạn có biết người ta bán lẻ 499k mà không chẵn 500k đều dựa trên nghiên cứu khoa học cả! 👉 Hé lộ hai nguyên tắc làm giá sản phẩm đánh vào tâm lí khách hàng ngọt xớt, dựa trên thủ thuật neo giá đã được Shoplus chia sẻ ở #phần_1. Click hình xem ngay! 👌 Link […]