ปี 2021 : เอาตัวรอดในสถานการณ์โควิด และอื่นๆ

การเติบโตที่พุ่งสูงของการซื้อขายในโซเชียลมีเดียของภูมิภาคนนั้น เป็นผลมาจากการมาตรการล็อคดาวน์ และมาตรการการกักตัวในช่วงโควิดแพร่ระบาด ถึงแม้ว่ามาตรการต่างๆ จะคลายลงแล้วบ้างในบางพื้นที่ แต่อัตราการเติบโตของโซเชียลคอมเมิร์ซยังไม่มีแนวโน้มจะลดลง ในทางกลับกัน ผู้คนกลับใช้เวลามากขึ้นในการเรียนรู้ เปิดใจ และสั่งซื้อสินค้าผ่านโซเชียลมีเดีย

ดาวน์โหลด คลิก!

ปี 2020 : การเติบโตของธุรกิจ Social Commerce

ผลสำรวจพบว่า ในปี 2563 จำนวนออเดอร์บน Social Commerce สูงขึ้นถึง 115% และยอดขายสินค้ารวมรวมสูงขึ้นถึง 306% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ไวรัส Covid นอกจากนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นภูมิภาคที่มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากอันดับต้น ๆ ของโลก ไม่ว่าจะเป็นใน ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, หรือไทย

ดาวน์โหลด คลิก!

ปี 2020 : การเติบโตของธุรกิจ Social Commerce

ผลสำรวจพบว่า ในปี 2563 จำนวนออเดอร์บน Social Commerce สูงขึ้นถึง 115% และยอดขายสินค้ารวมรวมสูงขึ้นถึง 306% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ไวรัส Covid นอกจากนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นภูมิภาคที่มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากอันดับต้น ๆ ของโลก ไม่ว่าจะเป็นใน ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, หรือไทย

ดาวน์โหลด คลิก!