ยื่น ภาษี การ คิด ลดหย่อน ภาษี

รู้ไว้ ประหยัดภาษีได้แน่! รวมการคิดลดหย่อนภาษี ที่คุณอาจยังไม่รู้ 

เพิ่งผ่านพ้นการยื่นภาษีประจำปี 2563 ไปหมาดๆ เมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทุกคนได้ยื่นลดหย่อนภาษีอะไรกันไปบ้างน้าาา หลังจากที่ Shoplus ได้แชร์ ประเด็นหลักๆ เกี่ยวกับภาษีสำหรับร้านค้าออนไลน์ กันไปแล้ว วันนี้เราเลยจะมาขอพูดถึงการลดหย่อนภาษีกันบ้าง

รู้หรือไม่? ถ้าคุณไม่วางแผนการเงิน คุณอาจได้สิทธิลดหย่อนแค่ 60,000 บาทเท่านั้น!

การ คิด ลดหย่อน ภาษี ยื่น ภาษี

ที่บอกแบบนี้เพราะรายการลดหย่อนภาษีนั้นมีครอบจักรวาลมาก! ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเราสามารถลดหย่อนภาษีได้แค่ค่าลดหย่อนส่วนตัว Shoplus เลยจะมาขยายความ! เกี่ยวกับการคิดลดหย่อนภาษี ว่าอะไรบ้างที่ลดหย่อนภาษีได้ และการคิดลดหย่อนภาษีต้องทำยังไง รวมไปถึงไขข้อสงสัยที่หลายๆคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี สำหรับให้ทุกคนเตรียมตัวสำหรับการยื่นภาษีกลางปีและปีต่อๆไปกันได้เลย

การลดหย่อนภาษีคืออะไร

การลดหย่อนภาษี ก็คือการนำค่าใช้จ่ายที่เราเคยจ่ายไปและสรรพากรประกาศให้สามารถนำมาหักล้างได้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาจำนวนภาษีที่เราต้องจ่ายนั่นเอง ซึ่งการคำนวนค่าลดหย่อน เพื่อนำไปจ่ายภาษีก็มีสูตรดังนี้

การ คิด ลดหย่อน ภาษี ยื่น ภาษี

ซึ่งค่าลดหย่อนเนี่ย ครอบจักรวาลมากๆเลย วันนี้เราจะมาร่ายให้ดูว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรที่เราจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้บ้าง และแต่ละรายการจะลดหย่อนได้เท่าไหร่  โดยสามารถแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มภาระส่วนตัวและครอบครัว
 2. กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ
 3. กลุ่มประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการลงทุน
 4. กลุ่มสำหรับการบริจาค
 5. กลุ่มติดค้างจากปีก่อน

กลุ่มภาระส่วนตัวและครอบครัว

การ คิด ลดหย่อน ภาษี ยื่น ภาษี

1. ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท 

 • สำหรับผู้ที่มีเงินได้ทุกคน โดยถ้ายื่นแบบแสดงรายการก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ทันที

2. ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท 

 • หากคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของคุณไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้ที่ยื่นแสดงรายการรวมกันในการคำนวณภาษี 

3. ค่าลดหย่อนบุตร คนละ 30,000 บาท

 • ทั้งสำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฏหมายและบุตรบุญธรรม โดยจะได้คนละ 30,000 บาท
 • กรณีที่มีทั้งบุตรโดยชอบด้วยกฏหมายและบุตรบุญธรรม จะขอลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คน
 • โดยบุตรจะต้องอายุไม่เกิน 20 ปี และมีเงินได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท

4. ค่าลดหย่อนฝากครรภ์และคลอดบุตตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท

 • ลดหย่อนค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร (นับเป็นต่อครรภ์ ไม่ใช่ต่อคน)
 • กรณีภรรยามีเงินได้ ให้ถือเป็นค่าลดหย่อนภาษีของภรรยา
 • ใช้ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลเป็นหลักฐาน

5. ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ตนเองและพ่อแม่คู่สมรส คนละ 30,000 บาท

 • กรณีที่พ่อแม่ตนเองและพ่อแม่คู่สมรสมีอายุเกิน 60 ปี และมีเงินได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท/คน
 • พ่อแม่ต้องเซ็นหนังสือรับรอง (แบบ ลย.03) เพื่อยืนยันว่าลูกคนไหนเป็นผู้ดูแล โดยลูกจะยื่นสิทธิ์ลดหย่อนซ้ำกันไม่ได้
 • กรณีพ่อแม่คู่สมรส ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่คู่สมรสไม่มีเงินได้ 

6. ค่าเลี้ยงดูผู้พิการหรือทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท

 • สำหรับผู้ทุพพลภาพที่มีใบรับรองแพทย์ และมีเงินได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท

กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ

การ คิด ลดหย่อน ภาษี ยื่น ภาษี

7. ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 • ในกรณีที่มีคนกู้หลายคน ให้แบ่งดอกเบี้ยคนละเท่าๆกัน
 • ใช้หลักฐานการจ่ายดอกเบี้ยกู้ยืมที่ออกโดยเจ้าหนี้

8. ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต ตามที่จ่ายจริง

 • สำหรับธุรกิจที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมจากเครื่องรูดบัตร 
 • เฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี

กลุ่มประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการลงทุน

การ คิด ลดหย่อน ภาษี ยื่น ภาษี

9. เงินประกันสังคม ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 7,200 บาท

10. เบี้ยประกันชีวิตทั่วไปหรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิต ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 • หากคู่สมรสไม่มีรายได้  หักได้สูงสุด 10,000 บาท
 • หากคู่สมรสมีรายได้ หักได้สูงสุด 100,000 บาท

11. เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

*ข้อ 10 และ 11 รวมแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

12. เบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

 • กรณีที่พ่อแม่มีเงินได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท

13. เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

14. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

 • ต้องซื้อติดต่อกันทุกปี
 • ต้องซื้อเป็นจำนวนขั้นต่ำ 3% ของเงินได้

15. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ / กบข. / สงเคราะห์ครูเอกชน ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท สามารถสะสมเพิ่มได้โดยขอเปลี่ยน % ที่กำหนดไว้กับนายจ้าง

16. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 13,200 บาท

17. กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

18. กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

*ข้อ 13 – 17 รวมแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

กลุ่มสำหรับการบริจาค

การ คิด ลดหย่อน ภาษี ยื่น ภาษี

19. เงินบริจาคแก่พรรคการเมือง ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

20. เงินบริจาคเพื่อการศึกษา กีฬา พัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ สามารถลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินบริจาค แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน

21. เงินบริจาคทั่วไป ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน

ในปี 2563 มีการคำนวนการใช้สิทธิทลดหย่อนภาษีของการบริจาคแตกต่างจากปีอื่น โดยถ้ามีการบริจาคเงินตามข้อ 20 – 21 จะต้องคำนวนภาษีดังนี้ 

การ คิด ลดหย่อน ภาษี ยื่น ภาษี

กลุ่มติดค้างจากปีก่อน

22. โครงการบ้านหลังแรกปี 59 สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท

 • บ้านหลังแรก มูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท 
 • ต้องซื้อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สิ่งที่คนยื่นภาษีมักเข้าใจผิด

การ คิด ลดหย่อน ภาษี ยื่น ภาษี
 • การลดหย่อนภาษีไม่ได้แปลว่าจะได้ลดจำนวนการจ่ายภาษีเท่าที่จ่ายไป เนื่องจากต้องขึ้นอยู่กับเงินได้และอัตราภาษีของแต่ละคนด้วย
 • ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน ไม่ใช่อย่างเดียวกัน ค่าใช้จ่ายคือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กฏหมายมอบให้โดยขึ้นอยู่กับประดภทเงินได้ของแต่ละคน ส่วนค่าลดหย่อน คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กฎหมายมอบให้ โดยขึ้นอยู่กับสถานภาพและภาระของแต่ละคน

ถ้าอยากรู้เฟื่องเรื่องภาษีแบบ 100% ยิ่งกว่าเดิม วันนี้ Shoplus มีงานดีๆมาเสนอ กับงาน Shoplus x Peak Account เผยกลยุทธ์เด็ดร้านค้าออนไลน์ สร้างยอดขายให้ปัง! พร้อมไขปัญหากวนใจเรื่องบัญชีและภาษี” งานสัมมนาออนไลน์ที่ Shoplus จัดขึ้นร่วมกับผู้นำด้านการบัญชีอย่าง Peak Account เพื่อแบ่งปันเคล็ดลับการขายออนไลน์ให้ยอดขายพุ่งกระฉูด พร้อมตอบคำถามคาใจแม่ค้าออนไลน์หลายๆคนเกี่ยวกับภาษีและการทำบัญชี ในวันที่ 16 กันยายนนี้ เวลา 16.00 น. บอกได้เลยว่างานนี้ ฟรีทั้งงาน ห้ามพลาด!  สนใจเข้าร่วมงาน Add Line @shoplusth เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้เลย!

การ คิด ลดหย่อน ภาษี ยื่น ภาษี

อย่าลืม แอดไลน์ @shoplusth เพื่อติดตามข่าวสาร การตลาดออนไลน์ เทคนิคการขายของ และบทความดีๆอีกมากมาย ได้ก่อนใคร อัพเดทตลอดทุกอาทิตย์  หรือสอบถามโปรโมชั่นหากสนใจ ระบบ Shoplus ช่วยคุณจัดการร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพ แถมประหยัดเวลาไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะ! ด้วยระบบ AI อัจฉริยะ จะไลฟ์ขายของ หรือโพสต์ขายของก็ไม่มีปัญหา เก็บครบจบทุกออเดอร์ แถมมีทีมงานคอยช่วยเหลือแบบใกล้ชิด ทดลองใช้ฟรี 7 วัน! ได้ครบทุกฟีเจอร์ มาเปิดประสบการณ์และยกระดับเพจของคุณไปอีกขั้น มาเป็นครอบครัวเดียวกับ Shoplus กันนะ!

ไม่อยากพลาดสาระดีๆ
ติดตามข่าวสาร E-commerce ก่อนใครได้ฟรี! จาก E-mail inbox


This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.