หมายเหตุ: * จำกัดน้ำหนักพัสดุไม่เกิน 20 kg. ขนาด กxยxส ไม่เกิน 120 cm.

เพิ่มเพื่อน