“ทำให้การโพสต์สินค้าง่ายขึ้นเพราะสามารถลงสินค้าไว้เพื่อรอการโพสต์ได้ และทำให้ระบบสต็อกเรียบร้อยเป็นลำดับ ง่ายต่อการเช็ค การจัดส่งให้ลูกค้า”

“Shoplus makes my online selling life easier than ever because it helps to manage my FB post and inventory. Also, it’s easy to check my customer information.”