“บริการเข้ารับพัสดุถึงบ้านฟรีนี่แบบตอบโจทย์มากๆ เพราะทุกวันนี้ตัวเองรู้สึกเสียเวลามากกว่าจะขนของ กว่าจะออกไปส่งก็ค่อนข้างลำบากพอสมควรเลย แล้วก็ชอบอีกอย่างคือแอปฯสามารถช่วยจัดการเรื่องสต็อกได้”

“Free pickup service is interesting that could really help me save time. Moreover, for stock management where I can come back and see how many item I can sell via online.”