Categories
< View All
Print

แนะนำข้อมูลสำหรับให้พ่อค้า/แม่ค้าไลฟ์แจ้งลูกค้าระหว่างไลฟ์

♦ แนะนำข้อมูลสำหรับให้พ่อค้า/แม่ค้าไลฟ์แจ้งลูกค้าระหว่างไลฟ์

-ลูกค้าที่ได้ของจะได้ข้อความอินบ็อกซ์

-เมื่อได้ข้อความยืนยันในอินบ็อกซ์แล้วให้กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันออเดอร์ (เป็นหนึ่งในทริคให้ลูกค้าทักเพจก่อน)

-เมื่อลูกค้าเอฟจนพอใจแล้ว สามารถโอนเงินและแนปสลิปกลับมาได้เลยหากลูกค้าแนปสลิปกลับมา ระบบจะจับสลิป รับยอดอัตโนมัติ และส่งข้อความเพื่อขอข้อมูลสำหรับจัดส่งสินค้า

♦ แนะนำวิธีการแจ้งลูกค้าเอฟสินค้า

-แนะนำให้ลูกค้าพิมพ์รหัสสินค้าติดกัน เพื่อความแม่นยำในการจับคอมเมนต์ของระบบ

-หากต้องการสั่งสินค้ามากกว่า 1 ชิ้นให้พิมพ์รหัสสินค้าเว้นวรรคจำนวน เช่น A1ขาว 2

-ระบบจะตัด CF ซ้ำให้อัตโนมัติ เมื่อลูกค้า CF เกิน 2 ครั้ง ระบบจะตัดเหลือแค่ 1 ออเดอร์ทันที หากลูกค้าต้องการสั่งสินค้ามากกว่า 1 ชิ้น สามารถพิมพ์รหัสสินค้า เว้นวรรคจำนวน หรือใส่สัญลักษณ์เพิ่มเข้าไป เช่น A01+2 หรือ A01 2.

หัวข้อย่อย