นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: วันที่ 4 มกราคม 2021

บทนำ

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shoplus (ต่อไปเรียกว่า “นโยบาย”) อย่างรอบคอบก่อนใช้บริการ Shoplus (https://shoplus.me, ต่อไปเรียกว่า “บริการ”) ที่ดำเนินการโดยบริษัท ไอคาล่า อินเทอร์แอคทีฟ มีเดีย อิงค์ (“เรา”, “เรา”, หรือ “ของเรา”) บริษัทไต้หวันซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 41ชั้น 10 ถนนตงชิง เมืองไทเป 110 สาธารณรัฐไต้หวัน

หน้านี้จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับนโยบายของเราในการรวบรวม จัดเก็บและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อคุณใช้บริการ Shoplus และตัวเลือกเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวของคุณ

คุณสามารถขอดูตัวอย่างบริการหลังจากยอมรับในนโยบายนี้ นโยบายนี้ใช้กับผู้เข้าชม ผู้ใช้ และบุคคลอื่นที่ประสงค์จะเข้าถึงหรือใช้บริการทุกคน  

โดยการเข้าถึงหรือการใช้บริการ คุณยินยอมที่จะถูกผูกมัดโดยนโยบายนี้ ถ้าคุณไม่ยอมรับกับส่วนใดๆ ของนโยบายนี้ โปรดหยุดการเข้าชม เข้าถึงหรือการใช้บริการโดยทันที

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการจัดหาและปรับปรุงบริการ และโดยการใช้บริการนี้ เท่ากับคุณยินยอมให้ทำการรวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้ได้ 

คำนิยาม

บริการ: บริการ หมายถึง Shoplus ซึ่งเป็นบริการสำหรับผู้ขายออนไลน์บน Facebook ผ่านทาง https://shoplus.me  โดยบริษัท ไอคาล่า อินเทอร์แอคทีฟ มีเดีย อิงค์

ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่มีชีวิตซึ่งสามารถระบุได้จากข้อมูลดังกล่าว (หรือจากข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในครอบครองหรือที่จะเข้ามาอยู่ในความครอบครองของเรา)

ข้อมูลการใช้บริการ: ข้อมูลการใช้บริการคือข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติ ที่เกิดจากการใช้บริการหรือจากโครงสร้างพื้นฐานของบริการ (ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาของการเข้าชมเว็บไซต์) 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่ง (โดยลำพังหรือร่วมกันกับผู้อื่น) มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดวัตถุประสงค์และลักษณะของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจึงเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ผู้ประมวลผลข้อมูล (หรือผู้ให้บริการ): ผู้ประมวลผล  ข้อมูลส่วนบุคคล (หรือผู้ให้บริการ) หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจใช้บริการของผู้ให้บริการหลายราย เพื่อให้สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (หรือผู้ใช้บริการ): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคือบุคคลธรรมดาที่มีชีวิต ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของเราและเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การรวบรวมข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ หลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เพื่อการให้และการปรับปรุงบริการของเราแก่คุณได้ดีขึ้น

 • ชื่อและที่อยู่อีเมล
  เราอาจใช้ชื่อและอีเมลของคุณเพื่อการติดต่อด้วยจดหมายข่าว สื่อการตลาดหรือสื่อส่งเสริมการขายและข้อมูลอื่นๆ ที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
  เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่คุณได้ให้ แจ้งหรืออัปโหลดไว้ในบริการของเรา เช่น ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ภาพถ่ายและเลขที่บัญชีธนาคาร ฯลฯ การให้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนในข้อมูลบัญชีของคนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ ไม่จำเป็นแจ้งหรืออัปโหลดข้อมูลส่วนบุคคลถ้าคุณไม่ต้องการ โดยการตัดสินใจดังกล่าว อาจหมายถึงการถูกจำกัดความสามารถสร้างการเติบโตและการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายของคุณผ่านบริการของเรา
 • ข้อมูลการใช้บริการ
  เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้บริการ (“ข้อมูลการใช้บริการ”) ข้อมูลการใช้บริการนี้ ได้แก่ข้อมูลอย่างเช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (หรือ ที่อยู่ IP) ประเภทของเบราเซอร์, รุ่นของเบราเซอร์, เว็บไซต์บริการของเราที่คุณเข้าชม เวลาและวันที่ของการเข้าชมของคุณ เวลาที่คุณใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว  ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำและข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ 
 • ข้อมูลคุกกี้
  เราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนบริการของเราเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณให้ดีขึ้น

  คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กประกอบด้วยตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันนิรนาม โดยคุกกี้จะถูกส่งจากเว็บไซต์ไปยังเบราเซอร์ของคุณและถูกจัดเก็บบนอุปกรณ์ของคุณ

  คุณอาจสั่งให้เบราเซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือให้มีการระบุเมื่อมีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ดี ถ้าคุณไม่ยอมรับคุกกี้ อาจทำให้คุณไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเรา

การใช้ข้อมูล

บริษัท ไอคาล่า อินเทอร์แอคทีฟ มีเดีย อิงค์ ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อจัดหา ดูแลรักษา หรือส่งเสริมบริการของเรา
 • เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา
 • เพื่ออนุญาตให้คุณเข้าใช้คุณสมบัติการทำงานเชิงตอบโต้ของบริการของเรา 
 • เพื่อให้การสนับสนุน
 • เพื่อการวิเคราะห์หรือรวบรวมข้อมูลอันมีค่าเพื่อการปรับปรุงบริการของเราให้ดีขึ้น
 • เพื่อติดตามดูการใช้บริการของเรา
 • เพื่อตรวจหา ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
 • เพื่อแจ้งข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า บริการและกิจกรรมที่เราเสนอ ซึ่งคล้ายกันกับสิ่งที่คุณเคยซื้อหรือมีข้อคำถาม ยกเว้นว่าคุณเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา (ตัวอย่างเช่น การเก็บรักษาข้อมูลของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้) การระงับข้อพิพาท และการบังคับใช้สัญญาและนโยบายทางกฎหมายของเรา

เราจะเก็บรักษาข้อมูลการใช้บริการะเพื่อวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์  โดยทั่วไปจะเก็บรักษาข้อมูลการใช้บริการเป็นระยะเวลาที่สั้น ยกเว้นการใช้ข้อมูลนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือเพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้งานบริการของเรา หรือเรามีภาระผูกพันทางกฎหมายให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลนี้เป็นระยะเวลานานขึ้น

การถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลของคุณซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล อาจถูกโอนไปยังและเก็บรักษาในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่นอกรัฐ จังหวัด ประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ ของรัฐ ซึ่งอาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแตกต่างจากเขตอำนาจศาลของรัฐคุณ

ความยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าว แสดงว่าคุณตกลงให้มีการถ่ายโอนข้อมูลนั้นได้

บริษัท ไอคาล่า อินเทอร์แอคทีฟ มีเดีย อิงค์ จะดำเนินการตามความจำเป็นและเหตุผลสมควร เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัย และตรงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่องค์กรหรือประเทศใด เว้นแต่มีมาตรการควบคุมซึ่งรวมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลของคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ อย่างเพียงพอ

การเปิดเผยข้อมูล

 • ธุรกรรมทางธุรกิจ
  หากบริษัท ไอคาล่า อินเทอร์แอคทีฟ มีเดีย อิงค์ เข้าร่วมในการควบรวมและซื้อกิจการ ความร่วมมือทางธุรกิจ หรือการขายทรัพย์สิน ซึ่งอาจต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะทำการบอกกล่าวเป็นการล่วงหน้าก่อนทำการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่าง
 • การเปิดเผยตามกฎหมายที่บังคับใช้
  ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง บริษัท ไอคาล่า อินเทอร์แอคทีฟ มีเดีย อิงค์ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอของหน่วยงานของรัฐ (เช่น ศาล หรือหน่วยงานของรัฐบาล)
 • ข้อกำหนดทางกฎหมาย
  บริษัท ไอคาล่า อินเทอร์แอคทีฟ มีเดีย อิงค์ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสุจริตใจตามความจำเป็นดังต่อไปนี้: 
  • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย
  • เพื่อคุ้มครองและป้องกันสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท ไอคาล่า อินเทอร์แอคทีฟ มีเดีย อิงค์
  • เพื่อป้องกันและตรวจสอบการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ
  • เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ
  • เพื่อป้องกันความรับผิดทางกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่พึงระลึกไว้เสมอว่าไม่มีวิธีถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าเราจะพยายามใช้วิธีการซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยโดยสมบูรณ์

การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) 

ถ้าคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหภาพยุโรป คุณมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังกล่าวภายใต้กฎหมาย GDPR บริษัท ไอคาล่า อินเทอร์แอคทีฟ มีเดีย อิงค์ มุ่งหมายที่จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้คุณสามารถแก้ไข เพิ่มเติม ลบ หรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ถ้าคุณประสงค์ที่จะขอรับการชี้แจงว่าเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอะไรบ้าง และถ้าคุณต้องการให้ลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบของเรา โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ [email protected]

ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิได้รับความค้มครองข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • สิทธิในการเข้าถึง ปรับปรุงหรือลบข้อมูลของคุณที่เรามีอยู่ คุณสามารถเข้าถึง ปรับปรุง หรือขอให้มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยตรงภายใต้หัวข้อ การตั้งค่าบัญชีของคุณ ได้ตลอดเวลา หากคุณไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
 • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล คุณมีสิทธิขอให้มีการแก้ไขข้อมูลของคุณหากพบว่าไม่ถูกต้องหรือ
 • สิทธิคัดค้าน คุณมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิในการจำกัดข้อมูล คุณมีสิทธิในการร้องขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูล คุณมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณ ในรูปแบบที่ใช้กันทั่วไปโดยมีโครงสร้างที่เครื่องสามารถอ่านได้
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณ ในการให้บริษัท ไอคาล่า อินเทอร์แอคทีฟ มีเดีย อิงค์ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา

โปรดทราบว่าเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินมาตรการที่จำเป็น เพื่อการพิสูจน์ตัวตนของคุณก่อนตอบสนองต่อคำขอดังกล่าว

ผู้ให้บริการ

เราอาจขอให้บริษัทหรือบุคคลภายนอกอำนวยความสะดวกในการให้บริการ (“ผู้ให้บริการ”) เพื่อจัดหาบริการในนามของเรา เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้อง หรือช่วยเหลือเราในการวิเคราะห์การใช้บริการของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเด็ก

บริการของเราไม่ได้กล่าวถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (“เด็ก”)

เราไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุความเป็นส่วนตัวจากบุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ถ้าคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณ ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดติดต่อเรา หากเราได้ทราบว่าเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยไม่ได้ตรวจสอบความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะทำการลบข้อมูลดังกล่าวจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องบอกกล่าวคุณ ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะๆ เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้มีผลเมื่อมีการโพสต์ในหน้านี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ อีเมล: [email protected]