เลือกรูปแบบร้านค้า

เพื่อให้เราแนะนำวิธีการใช้งานที่เหมาะสม
กับรูปแบบการขายของคุณ

01

Install WordPress and the Flatsome theme.

02

Open up UX Builder and click on Flatsome Studio.

03

Choose your favorite layout and click on import.